Algemene voorwaarden

1) De zaakvoerder behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of voorstellen tot wijzigingen te doen zonder verdere verklaringen. Indien dit binnen de 72 uur voorafgaand aan de afspraak is, zullen de regels gelden als vermeld in de annuleringsvoorwaarden, maar dan ten voordele van de benadeelde klant, tenzij de klant akkoord gaat met een ander tegenvoorstel van de zaakvoerder.

2) De zaakvoerder behoudt zich het recht eventuele voorschotten te vragen aan de klant. Deze zullen verrekend worden bij de afrekening na de geleverde dienst of ter verrekening in geval van annulatiekosten.

3) Zowel klant als zaakvoerder zullen trachten de afgesproken beginuren te respecteren. Wanneer dit niet is gelukt, waardoor de behandeling niet kan uitgevoerd worden, zal de partij die de situatie heeft gecreëerd, conform de annulatievoorwaarden, de andere partij schadeloos tellen. Indien de behandeling volgens 1 van beide partijen niet volledig meer kan uitgevoerd worden, zal er – mits onderlinge overeenstemming – een alternatieve regeling afgesproken worden, rekening houdend met de belangen van de benadeelde partij. De regeling dient redelijk te zijn in het kader van de omstandigheden.

4) De klant verbindt zich ertoe om specifieke informatie die belangrijk kan zijn voor de behandeling bij het maken van de afspraak mee te delen (telefonisch, tekstbericht,…). Volgende voorbeelden zijn niet-exhaustief: Diabetes, (vermoeden van) schimmelnagels, (vermoeden van) ontstekingen of verwondingen van tenen of vingers, gebruik van bloedverdunners, enz…

5) De klant zal alvorens zich naar de praktijk te begeven, de nodige hygiënische maatregelen nemen teneinde de voeten en handen proper en gereinigd aan te bieden voor de behandeling. Eveneens dient het algemene voorkomen (kledij, persoonlijke hygiëne) overeen te stemmen met wat men redelijkerwijs mag verwachten wanneer men zich bij anderen thuis begeeft. Het niet-respecteren van deze voorwaarde kan aanleiding geven tot het weigeren van de behandeling door de zaakvoerder met het behoud van recht op schadeloosstelling door de klant. De zaakvoerder zal eveneens tegengesteld gehouden zijn aan deze voorwaarden. 

6) De zaakvoerder zal de informatie die de klant verstrekt op een vertrouwelijke manier behandelen.

7) De zaakvoerder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die door de klant worden veroorzaakt. De klant zal de nodige maatregelen treffen om aangerichte schade te herstellen.

Bedankt voor uw begrip.

BELANGRIJK: De annulatievoorwaarden hieronder zijn van toepassing voor afspraken die plaatsvinden na 30 Juni 2024. De huidige annulatievoorwaarden zijn identiek met uitzondering van de vermelde bedragen. U kan deze bedragen steeds telefonisch of via Whatsapp bij mij opvragen.

Annulatievoorwaarden vanaf 1 Juli 2024

1) U kan tot 48 uren voorafgaand aan uw afspraak deze zelf online wijzigen. Daarna kan u dit enkel telefonisch, via Whatsapp of SMS doen. E-mails worden niet aanvaard. U kan ook in het weekend of op feestdagen me hiervoor contacteren. Deze 48 uren laten me toe om ook mijn agenda nog efficiënt in te vullen door anderen uw plaats te geven.

2) Bij een laattijdige wijziging/annulatie dien ik helaas kosten aan te rekenen om het verlies van inkomen te beperken. Deze kosten zijn gebaseerd op de gevraagde behandeling.

3) Volgende kosten worden aangerekend:
A) Een wijziging/annulatie tussen 48u en 18u voor de behandeling:
๏ 18€ voor basis of medische pedicure
๏ 21€ voor gelnagels
๏ 15€ voor manicure, gel op teennagels, verwijderen van gel (of ander product) of deelbehandelingen

B) Een wijziging/annulatie minder dan 18u op voorhand of niet opdagen:
๏ 42€ voor basis of medische pedicure
๏ 52€ voor gelnagels
๏ 33€ voor manicure, 33€ voor gel op teennagels, 35€ voor verwijderen van gel (of ander product) of 34€ voor deelbehandelingen

4) In geval van ziekte vraag ik u me het attest te laten zien en worden er geen kosten aangerekend.

5) Indien u reeds een account heeft, zal u niet telkens opnieuw gevraagd worden om akkoord te gaan met de voorwaarden. Het feit dat u met uw account een reservering maakt, impliceert dat de voorwaarden telkens opnieuw aanvaard worden. In geval van wijziging van de voorwaarden zal u wel de vraag opnieuw krijgen of u akkoord gaat.

6) Bijkomende voorwaarden vindt u terug in de algemene voorwaarden en zijn van toepassing.

7) Deze voorwaarden zijn eveneens tegengesteld van toepassing in het voordeel van de klant, dus ook in situaties waarbij de zaakvoerder in gebreke blijft.

Bedankt voor uw begrip.

U vindt medische pedicure en nagelstyliste Jolijn ook terug op:

Gouden Gids

Google Business

Pedicure-info

Bingplaces